Historie lihovaru

Lihovar kulturní památka města Ostravy – Svinov

První písemná zmínka o vsi Svinov (Schönebrunne) nalezneme v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1265. Dubí nemalou části Svinova bylo v roce 1899 malou slezskou vesnicí na panství rodu Wilczků obývanou převážně německými obyvateli, kde byl postaven lihovar.


Lihovar byl založen opavským podnikatelem Vilémem Grauerem v sousedství svinovského železničního nádraží na tehdy již postavené severní dráze Ferdinandově, aby byla využita příhodná poloha místa jednak v sousedství trati a jednak v rámci prudce se rozvíjejícího průmyslového Ostravska. Lihovar je technologický celek vyrábějící destilované alkoholické nápoje. Skládá se z destilační aparatury,nádrží na ovoce nebo jiné destilované suroviny, kotlů, výdejny produktů. Firma Grauer a syn nejprve zprovoznila lihočistírnu, na kterou postupně navázaly provozy palírny (1905), výrobny etéru (1914) a octanu amylnatého (1921). Lihovar údajně vyráběl nejčistší líh v Habsburské monarchii. V druhé polovině 19. století je uváděn v seznamu dvorních dodavatelů císaře Františka Josefa I.,kterému dodává líh, likéry a ocet. Úspěšný podnikatel nakonec přemístil hlavní sídlo své firmy W. Grauer Spiritus Industrie do Vídně. Firmu ve Svinově vedl od roku 1914 jeho syn Gustav.


Objekty lihovaru nejpravděpodobněji navrhoval opavský stavitel Julius Lundwall (1844-1930). Významný opavský stavitel a šéf stejnojmenné stavební firmy v Opavě, čestný člen Svazu německých inženýrů. Po absolvování wismarského gymnázia a Akademie výtvarných umění v Mnichově získal stavební a architektonickou praxi. V roce 1882 dostal stavební povolení a začal projektovat různé budovy jako například Slezské zemské muzeum, různé budovy gymnázií a pošt. V Opavě se seznámil s Vilémem Grauerem a přijal zakázku na výstavbu lihovaru. Stavba je příkladem novoromanticky utvářeného průmyslového areálu s prvky novogotické architektury. To je nejvýrazněji patrné v utváření vertikálních hmot budov s výrazným členěním pomocí cihelného rastru říms a lizén a v pojetí atik,formovaných ve tvaru cimbuří. To vedlo k lidovému označení stavby "Hluboká" podle slavného, novogoticky přestavěného aristokratického sídla. Ve své době patřil lihovar svým zařízením k nejmodernějším v Čechách. K lihovaru patřila i kolonie zaměstnaneckých domů.


Po druhé světové válce došlo k znárodnění podniku. Lihovar s názvem Seliko se stal státním podnikem až do roku 1990. Po té byla výroba ukončena a veškeré technologické zařízení demontováno a převezeno do lihovaru Kojetín. Areál lihovaru včetně kolonie domů skončil ve státní dražbě. V roce 1997 povodně zasadily areálu jednu z posledních ran. V roce 2008 se do zchátralého kompletně hlušinou zarostlého areálu nastěhovaly místní firmy,které odkoupily pozemky lihovaru. Areál se skládá z  50ti hektarů půdy a 14ti budov.


Firma POSPIECH SD opravila střechy a svody. Zamezili jsme protékaní vodě do vnitřních prostorů. Je na čase, aby areál ožil a stal se jednou z dalších významných ikon města Ostravy - Svinov. V roce 2008 byla budova lihovaru prohlášena kulturní památkou.

Objednat přepravu
+420596 133 052
+420596 133 052

Kontaktujte nás