Historie loga

Moderní firemní logo by svým pojetím mělo na první pohled dávat vědět, koho a co reprezentuje. Inspirace pro logo Pospiech Special Delivery vzešla z konkrétního vyobrazení ženy s balíčkem v ruce,jenž nesl americký bombardovací letoun North American B-25 Mitchell během druhé světové války. Idea této výtvarné formy – ženy nesoucí balík - ve spojení s rychlostí a neohrožeností válečného bombardovacího letounu totiž koresponduje s ideou loga společnosti. Firma Pospiech delivery svým logem naznačuje neohroženost a stálost svých cílů, svou suverenitu, rychlost a přesnost v přepravě. A tak jako válečný stroj, s naprostou přesností a precizností zaměří a doručí na přesně určené místo vše,co doručeno být má.


Stroj, síla a pohyb. Lidský život je odedávna spojen se silou. Tato entita fascinuje člověka již od nepaměti. Vždyť lidská představa o energii stroje dala vzniknout nejednomu snu, fantazii či dokonce uměleckému hnutí. Život každého člověka je silou protnut, ať již máme na mysli sílu fyzickou či duchovní, jež napomáhá k rozvoji tvořivosti. Schopnost tvořit je lidským bytostem vlastní, je hnacím motorem jejich ducha. Neboť něco stvořit…něco,co je také nadané silou a pohybem, je přeci magické. A tak je snad přirozené, že láska k technice a pohybu fascinuje lidstvo jako takové. Nadšení vůči síle stroje je vlastní snad každému muži a nejinak to bylo v případě Davida Pospiecha. A tak, když zakládal v roce 2004 svou spediční firmu Pospiech Special Delivery, formoval její strategii a myšlenku, kterou by neslo hrdé logo.

Inspiroval se právě u svého celoživotního koníčka – u válečných letadel.

 

 

Objednat přepravu
+420596 133 052
+420596 133 052

Kontaktujte nás